User:Kuko/Christianitas

From RationalWiki
Jump to: navigation, search

Dezinformačný kresťanský web - podľa iniciatívy `konspiratori.sk`, ale aj podľa hovorcu Konferencie biskupov Slovenska, Martina Kramaru[1], či katolíckeho kňaza Miroslava Lettricha[2].

Redakcia[edit]

Optimálnym systémom by bola katolícka monarchia, ale jej šance sú však veľmi nízke, takmer nulové. Avšak teraz hovoríme o tom, čo by najviac prospelo národnému celku, nie primárne o uskutočniteľnosti z hľadiska medzinárodných i domácich síl. Otcovský charakter vládcu sa realizoval napr. v osobe Jozefa Tisu, ktorý stelesňoval práve tento typ. Tu si môžeme povšimnúť ako spontánne sa utvorilo počas Slovenského štátu priam patriarchálno-monarchické vnímanie Jozefa Tisa v pospolitom ľude. Národ sa k nemu upäl priam s detinskou dôverou a skôr na citovej ako racionálnej báze. [...] Nech to znie akokoľvek nereálne, je to jediná šanca ako zastaviť rozpad národnej identity a presun národnej kresťanskej masy obyvateľov Slovenska do kozmopolitnej novopohanskej masy bez identity.
—Branislav Michalka, prednáška v Tisovom rodnom dome pri príležitosti výročia Tisovej popravy ("justičnej vraždy mučeníka"), 18.4.2015[1]

Šéfredaktor: Branislav Michalka

  • Rusko – symbol normálnosti v záplave degenerácie
  • Nezlučiteľnosť revolúcií s kresťanstvom. Jozef Tiso ako zástupca kontrarevolučnej tradície

Bedlivý pozorovatel musí konstatovat, že náš život se v průběhu oněch 50 let přetransformoval z polohy dědiců evropské kultury do polohy zpočátku konzumentů, později aktivních šiřitelů africké podkultury, nebo něčeho, co se ve srovnání s kulturou, kterou Evropa vytvořila, dá nazvat nanejvýš pakulturou. [...] Evropan bez křesťanství a evropské kultury je stejně kulturně méněcenný jako leckterý jiný barbar, a tedy bez oprávnění na dominanci a kulturní misii ve světě. [2]

Institut svatého Josefa

tedy kolem Semína a lefébristů. Papeži Františkovi nemůžou přijít na jméno, jsou silně proti ekuméně, chtějí mše sloužené v latině atp.


Mário Vadás: Příprava na království Antikrista: Odpadlíci od Boha na vrcholu Církve. Satanův útok začal před půl stoletím. František a zednářský plán. Instalace nového náboženství. Lze monstrum zastavit? Opatrně s pravdou ven [3] MÁRIO VADÁS komentuje další analytický list arcibiskupa Vigana, v němž odvážný prelát otevřeně vysvětluje, kdy satan vtrhl do katolické církve, a co to může předznamenávat.Branislav Krasnovský blogoval na Hlavných správach, pričom sa podpisoval "Ruská beštia". Neskôr do Hlavných správ prispieval, Správy preberal z ruských serverov. [3]

Česká virologička Peková: Koronavírus zmizne sám do Vianoc, to čo robia politici je šialenstvo[4]
  1. Martin Kramara, Hovorca KBS k šíreniu dezinformácií prostredníctvom internetu, Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska, 21.12.2020
  2. Miroslav Lettrich, Dezinformačný Christianitas; No tak si nalejme čistého vína, Postoj, 9.1.2021
  3. Vladimír Šnídl, V Kyjeve sú fašisti, Rusko nehodnotím. Hovorili sme s dopisovateľom Hlavných správ, Denník N, 3.8.2016