پاسخ کورتیر

From RationalWiki
Jump to navigation Jump to search
Warning icon orange.svg This page contains too many unsourced statements and needs to be improved.

پاسخ کورتیر could use some help. Please research the article's assertions. Whatever is credible should be sourced, and what is not should be removed.

If you're looking for this article in English, it can be found at Courtier's Reply.


پاسخ کورتیر برای توصیف سفسطه‌ی منطقی غیررسمیی به کار می‌رود که به طور خلاصه در این جمله خلاصه می‌شود: ((ولی تو به اندازه‌ی کافی در این‌باره مطالعه نداری!)). در واقع این سفسطه، عکس سفسطه‌ی گزاره‌ی صاحب‌نظراست که طرفدار یک موضع سعی دارد طرف مقابل را زیر انبوهی از جزئیات بسیار نامرتبط به گزاره‌ی طرف، دفن کند. البته باید توجه داشت که به راحتی می‌شود این اشتباه را مرتکب شد و افراد دعوت‌کننده به مطالعه را متهم به استفاده از این سفسطه کرد. برای مثال هنگامی که طرف مقابل، به وضوح فهمی درباره‌ی آن‌چه از آن سخن می‌گوید ندارد و سخنانش بر اساس گزاره‌های اشتباه است، دعوت به مطالعه سفسطه‌آمیز نخواهد بود.

وضوعات مرتب[edit]