تقلیل به هیتلر

From RationalWiki
Jump to navigation Jump to search
Warning icon orange.svg This page contains too many unsourced statements and needs to be improved.

تقلیل به هیتلر could use some help. Please research the article's assertions. Whatever is credible should be sourced, and what is not should be removed.

This is a Farsi translation of Nazi analogies.
Cogito ergo sum
Logic and rhetoric
Icon logic.svg
Key articles
General logic
Bad logic

تقلیل به هیتلر (به لاتین Reductio ad Hitlerum) یا استفاده از کارتِ نازی، تلاشی است با هدف ردِ موضع طرف مقابل بر این پایه که حزب نازی یا هیتلر هم چنین دیدگاهی داشت. برای مثال: ((هیتلر مخالف استعمال دخانیات بود، فلانی مخالف استعمال دخانیات است، بنابراین فلانی نازی است)).

ذات سفسطه‌آمیز[edit]

گزاره به این صورت است که فلان سیاست منجر می‌شود (یا همان است) که هیتلر با آن موافق بود (یا آن را اجرا کرد) بنابراین ((اثبات)) می‌کند که آن سیاست اشتباه است. مثال دیگری از این سفسطه پرسیدن پرسش ((می‌دونی به جز تو دیگه چه کسی...؟)) است که با هدف تخریب یک ایده یا عمل، با دلالت ضمنی بر اینکه هیتلر هم آن را انجام داده یا طرفدار آن بوده، پرسیده می‌شود.

ذات غیرسفسطه‌آمیز[edit]

البته بسته به استفاده، درباره‌ی سفسطه‌بودن ارجاع به هیتلر اختلاف وجود دارد. گرایش به ذکر تاریخ هیچ‌چیز سفسطه‌آمیزی ندارد. بلکه میتواند به عنوان مثالی واقعی و تاریخی برای نشان دادن عواقب اجرای بی‌حد سیاست‌های بی‌فکر استفاده شود.ارجاع به سیاست‌های حزب نازی، تاکتیک‌ها و پستی‌های آن، سفسطه‌آمیز نیست؛ بلکه نشان‌دهنده‌ی حالات حدی ذات انسان در فقدان نظارت‌های لازم است.

مرزهای طبقه‌بندی به عنوان سفسطه[edit]

برخی از تاریخ‌دان‌ها که در زمینه‌ی هولوکاست مطالعه کرده‌اند اظهار می‌کنند که تمام مقایسه‌ها با هیتلر و نازیسم، همواره سفسطه نیستند، که اگر اینطور بود، مطالعه‌ی رویدادهای منتج به هولوکاست، بیهوده می‌بود. آن کار تمام اهمیت مطالعه‌ی هولوکاست برای جلوگیری از سایر نسل‌کشی‌ها را تضعیف می‌کرد. موافقین این دیدگاه بین طبقه‌بندی‌های متفاوتِ مقایسه با هیتلر- که برخی سفسطه هستند و برخی سفسطه نیستند و برخی ممکن است باشند یا نباشند- تمایز قایل می‌شوند. برخی از طبقه‌بندی‌ها بدین شرح است:

  1. شباهت‌هایی که به هیچ وجه مربوط به تصمیم‌گیری‌های سیاسی یا نهادی نیستند مانند پیاده‌روی‌ها یا پوشیدن لباس‌های گران‌قیمت. این‌ها بدون شک در هنگام استفاده به عنوان گزاره، سفسطه هستند.
  2. شباهت‌های مربوط به سیاست در نبود قدرت مرکزی. این شباهت‌ها معمولاً به تحرکات حزب سیاسی با هدف به‌دست‌آوردن قدرت اشاره دارند. این شباهت‌ها مربوط به مراحل اولیه‌ی نازیسم هستند و نه مربوط به نسل‌کشی کاملِ سازمان‌یافته. این مقایسه‌ها ممکن است سفسطه باشند یا نباشند. تحلیل جزیی روش‌ها، تصمیم‌گیری . ایدئولوژی برای تعیین چنین چیزی لازم است.

پیشینیان[edit]

گرچه با نام هیتلر و حول هیتلر این سفسطه شکل گرفته‌است امّا پیش از جنگ جهانی دوم نیز این سفسطه وجود داشته‌است.

موضوعات مرتبط[edit]

If you're looking for this article in English, it can be found at Nazi analogies.