Občiansky tribunál (slovensky)

From RationalWiki
Jump to navigation Jump to search
The following article was written in Slovakian.
Some dare call it
Conspiracy
Icon conspiracy.svg
What THEY don't want
you to know!
Sheeple wakers
Odvážni a statoční občania slovenského národa, ktorí vedú neustály boj proti režimu korporácií na Slovensku, zriadili dňa 9.11. 2013 Občiansky tribunál ako dočasné štátne zriadenie slovenského odboja. Občiansky tribunál týmto dňom dočasne preberal moc ústavodarnú a zákonodarnú, výkonnú a súdnu, do oslobodenia slovenského národa a uzatvorenia novej slobodnej a demokratickej spoločenskej zmluvy občana so štátom.
—Občiansky tribunál
Občiansky tribunál sa stáva dočasným, jediným ústavodarným, zákonodarným, výkonným a súdnym orgánom počas stavu ústavnej núdze.
—Občiansky tribunál

Komická partičká bláznov, ktorí žijú v alternatívnej realite, kde Slovenská republika neexistuje. Bola totiž na základe Ústavy Slovenskej republiky zrušená.[1][2][3]

Pán občan Michal Valent, vyzval som vás na bezodkladnú a bezpodmienečnú kapituláciu
—...povedal Jozef Klányi sudcovi Michalovi Valentovi


Postavičky:

  • Jozef Klányi
  • Milan Laurinec
  • Andrej Laurince (syn)
  • Daša Bajlová
  • Peter Socha
  • Igor Jurečka

Výber tých najlepších hlodov a absurdností si môžete pozrieť na kanáli Ovčiansku tribunál.

Referencie[edit]