RationalWiki (slovensky)

From RationalWiki
Jump to navigation Jump to search
This is a Slovak translation of RationalWiki.
I thought this
was supposed to be

RationalWiki
Wigorw.svg
About
Help
RationalMedia Foundation (RMF)
Moderation
Future.gif

RationalWiki (RW) je wiki komunita spolupracujúca na hľadaní a poskytování informácií o širokej škále tém, ktoré sa točia okolo vedy, skepticizmu a kritického myslenia. Momentálne má tento wiki portál 7,997 článkov. RationalWiki patrí neziskovej organizácii RationalMedia Foundation (RMF). RationalMedia Foundation síce vlastní servery, na ktorých RationalWiki beží a vlastní niektoré ochranné známky spojené s RationalWiki, ale nijak neriadi jej komunitu a ani jej nepatrí nič, čo komunita vyprodukuje (texty komunity sú dostupné komukoľvek pod licenciou CC-BY-SA 3.0).

Naše poslanie tu na RationalWiki:

  1. Analýza a vyvracanie pseudovedeckého a anti-vedeckého hnutia;
  2. Dokumentovanie celého spektra šialených myšlienok;
  3. Preskúmavanie autoritárstva a fundamentalizmu;
  4. Analýza a kritika toho, ako sú tieto témy spracované v médiach.

Jazykové sekcie[edit]

Aj keď väčšina editorov hovorí anglicky, RW má tiež články v iných jazykoch, medzi tie nejväčšie sekcie patrí:

i18n[edit]

If you're looking for this article in English, it can be found at RationalWiki.

RationalWiki (español) es la versión en español de este artículo.

Si vous voulez cet article en français, il peut être trouvé à RationalWiki (français).

Русскоязычным вариантом данной статьи является статья RationalWiki